กรณฺฑ

อรรถของธาตุ
ภาชนตฺเถ

เป็นภาชนะ

ตัวอย่าง

กรณฺฑ ป. นป. 

  1. ตะกร้า, หีบ, ผอบ, ขวด (ตลับ เช่น รัตนกรัณฑ์) อช.317 
  2. คราบงู, กรณฺฑกกณฺณิกํ กุเฎ ปกฺขิปิตฺวา ธมฺอ. 5/16 (ในที่นี้ฉบับยุโรปเป็น กรณฺฑ-). ปุริโส อหึ กรณฺฑา อุทฺธเรยฺย คนพึงฉุดงูออกจากคราบ ที. 1/99. กรณฺฑ=อหิกญฺจุก คราบแห่งงู ทีอ. 1/275.
    กรณฺฑก ป. ตะกร้า, หีบ, ผอบ, ขวด. นานารตฺตานํ ทุสฺสานํ ทุสฺสกรณฺฑโก หีบแห่งผ้าอันย้อมสีต่างๆ ท. มชฺ. 1/382.
    วิลิวกรณฺฑก ตะกร้าจักสาน, หีบจักสาน. ทีอ. 1/275.
หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
ธม.
ที่มา
ธป

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.