กส

อรรถของธาตุ
วิเลขสทฺทหึสนคตีสุ

ไถ, ขีดเขียน; เปล่งเสียง; เบียดเบียน; ไป, ถึง, บรรลุ

ตัวอย่าง

กสตีติ กสโก, กสฺสโก ชาวนา.
กสนฺติ วิเลขนฺติ เอตฺถาติ กจฺฉุ หิด.
กสนํ วิเลขนํ กสิ การไถ.
กสิรํ, กิจฺฉํ, กฏฺฐํ.
กสติ ปวตฺตตีติ กสิณํ.
ถ้ามี วิ เป็นบทหน้า ผุลฺเล ลงในความ 'บาน' เช่น วิกสติ.

หมวดธาตุ
ภู (อ)
คาถา/หน้า
50

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.