กดขี่

น. อภิภวน., ปสยฺห. พลกฺการ. หฐ. คห. สาฐ. ปีฬน., อุปฺปีฬน., พาธ. พานา, วิเหฐน., 
ค. อภิภว ปีฬก พาธก วิเหฐนก 
ก. อติคาฬฺเหติ อติเวเฐติ อุปฺปีเฬติ อุพฺพาเหติ ขิปฺปติ ปสหติ ปีเฬติ วมฺเภติ พาธติ อาพาเธติ พฺยาพาเธติ เหเฐติ โอมทฺทติ วิเหเฐติ
คำแม่
กด
อังกฤษ
oppress, suppress

Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.