กงฉาก

น. สมโกณคหณ.
อธิบายเพิ่มเติม

กงฉาก น. เครื่องมือทางช่างชนิดหนึ่ง สำหรับหามุมฉากในการปักผังหรือกำหนดผังเสา (carpenter's steel square)

(angle brace แผ่นยึดมุมฉาก, เหล็กฉาก)

หมวดหมู่
อังกฤษ
carpenter's steel square

Comments