กก

(ต้น~)
น. เวตส.
อธิบายเพิ่มเติม

กก น. ชื่อไม้ล้มลุก เกิดในที่ชื้นแฉะ.

หมวดหมู่
คำแม่
กก
อังกฤษ
reed

Comments