แบบแจกนามนามใน 3 ลิงค์ และ ศัพท์ตัวอย่าง

เพิ่ม: การจัดหมวดหมู่ศัพท์ตัวอย่าง เพื่อจดจำง่ายขึ้น และ การระบุศัพท์ที่เป็นลิงค์โดยสมมุติ

ความคิดเห็น