พจนานุกรมไทย-บาลี

ศัพท์ไทย
ศัพท์ไทย ศัพท์บาลี หมวดหมู่
ไอแดด น. อาตป. สุริยาตป. ร้อนเย็น
ไฮดรอลิค (hydraulic) ค. ชลพลสมฺปาทิต ชลวหนายตฺต อุปกรณ์
ไฮดรา (hydra) น. ชลวาฬ. พหุสีสกสปฺป.

ไฮดรา น.…

สัตว์, สัตว์น้ำ
ไฮโดรเจน (hydrogen) น. อุชฺชลนกวายุ. ชลกรวายุ. ดินหินแร่ธาตุ, ก๊าซ
ไฮไลต์ (highlight) น. วิเสสลกฺขณ. อคฺคสาร.
ไฮ้ นิ. อมฺโภ ภเณ อาลปนะ