การศึกษา

ไม่รู้หนังสือ

อกฺขรสมยํ น ชานาติ

ประเภท: 
กริยา

กระดานดำ

  • กาฬผลกํ กาณผลกํ
  • อกฺขรผลกํ กระดานสำหรับเขียนตัวอักษร ในห้องเรียนเป็นต้น
คำเกี่ยวข้อง: 

ไวท์บอร์ด

อังกฤษ: 
blackboard

ไวท์บอร์ด

  • เสตผลกํ "กระดานขาว" สำหรับเขียน
  • อกฺขรผลกํ กระดานสำหรับเขียนตัวอักษร ในห้องเรียนเป็นต้น
คำเกี่ยวข้อง: 

กระดานดำ

อังกฤษ: 
whiteboard

ศึกษา, เรียน

สิกฺขา, อุคฺคหณํ, ปริยตฺติ

เรียนนายร้อย

เสนายกานํ โยธานํ สิกฺขาคาโร

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content