สิ่งก่อสร้าง

โรงครัว, โรงฉัน

มหานสํ ภตฺตคฺคํ อาสนสาลํ

สำนวน: 
ช1

ที่อยู่อาศัย

อุปสฺสโย เสนาสนํ

สำนวน: 
ช1
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content