สิ่งก่อสร้าง

บันได

โสปาโณ, นิสฺเสณี อิต.

เชิงบันได

โสปาณปาทมูลํ, โสปาณปริโยสานํ

ชายคา

นิพฺพ, นิมฺพํ, นิมฺพโกส

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content