พระเรียนเก่ง ป.ธ.9 จบ 15 ปริญญา ตรี 12-โท 2-เอก 1 อายุ 35 ปีสอน มจร.