กํ

รูปที่ลงวิภัตติ: 
กํ
ประเภท: 
นิ.

น้ำ; ศีรษะ.

วิเคราะห์ศัพท์: 

อภิฯ 1198.

Powered by Drupal, an open source content management system