วัดสามพระยา เปิดเรียนบาลีประโยค 7-8-9 ปี 2554 - กองบาลีกำหนดวันสอบบาลีปี 2555

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงของคณะสงฆ์ จัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมบาลีได้ องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐให้ความสำคัญมาตลอด

ในปัจจุบัน สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และกำหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ประโยค ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคมโรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง วัดสามพระยา กำหนดเปิดเรียนประโยค เปรียญธรรม 7, 8, 9 ประจำปี 2554 โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง จะเป็นประธานในพิธีเปิดเรียนในวันที่ 31 ก.ค.นี้ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา และกำหนดปิดภาคเรียนวันที่ 9 ม.ค. 2555

ทั้งนี้ ในการสอนบาลีที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่วนกลาง จะมีพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางด้านบาลีมาเป็นผู้สอนประจำ ในปี 2554 จะมีผู้ที่มาสอนประกอบด้วย เช่น พระพรหมโมลี, พระพรหมดิลก, พระวิสุทธิวงศาจารย์, พระธรรมกิตติวงศ์, พระธรรมเจดีย์, พระเทพปริยัติมุนี, พระศรีธรรมโมลี, พระศรีสุธรรมโมลี เป็นต้น สำหรับพระภิกษุ-สามเณรที่สนใจจะเข้าเรียนสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ติดต่อที่เบอร์ 082-888-8647

ขณะเดียวกัน สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ยังได้กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

 • ประโยค ป.ธ.6 วันที่ 25-26 ม.ค.2555
 • ประโยค ป.ธ.7 วันที่ 25-26 ม.ค.2555
 • ประโยค ป.ธ.8 วันที่ 27-29 ม.ค.2555
 • ประโยค ป.ธ.9 วันที่ 27-29 ม.ค.2555

และกำหนดสอบครั้งหลัง

 • ประโยค 1-2 วันที่ 17-18 ก.พ.2555
 • ป.ธ.3 วันที่ 17-19 ก.พ.2555
 • ป.ธ.4 วันที่ 17-18 ก.พ.2555
 • ป.ธ.5 วันที่ 17-18 ก.พ.2555

สอบครั้งที่ 2

 • ประโยค 1-2 วันที่ 16-17 เม.ย.2555
 • ป.ธ.3 วันที่ 16-18 เม.ย.2555
 • ป.ธ.4 วันที่ 16-17 เม.ย.2555
 • ป.ธ.5 วันที่ 16-17 เม.ย.2555

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

ขอดูปัญหา บาลี ประโยค 6-7-8-9 ปี 2555

ขอดูปัญหาบาลีประโยค ชั้น ป.ธ.6 ถึง ป.ธ.9 ครับ ของปี 2555 ขอบคุณครับ

ขยันเท่านั้นที่จะสำเร็จ

ขอให้สอบได้ทุกรูปทุกประโยคสาธุ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system