กองบาลีปรับหลักสูตรบาลี เสริมวิชาสามัญ

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะสงฆ์ รวมถึงสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนักธรรม-บาลีใหม่ โดยจะมีการเพิ่มวิชาสามัญเข้าไปด้วย โดยเบื้องต้นจะจัดเวลาการเรียนการสอนไม่ให้กระทบต่อการเรียนวิชาบาลี ซึ่งจะจัดการสอนวิชาสามัญในช่วงที่เรียนบาลีจบแล้ว เพื่อไม่ให้สามเณรเรียนหนักจนเกินไป

ทั้งนี้ การปรับหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยให้สำนักเรียนบาลีมีมาตรฐานการศึกษามากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองสามเณรด้วย เพราะสามเณรจะได้เรียนวิชาสามัญเหมือนกับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และจะใช้วุฒิการศึกษาไปสอบเรียนต่อในที่ต่างๆ ได้ด้วย เช่น มหา วิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยด้วยว่านอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนของสำนักเรียนบาลี ให้มีคุณภาพ และให้ประชาชนยอมรับ โดยคาดว่าภายใน 5 ปี สามเณรที่เรียนในสำนักเรียนบาลี จะสามารถนำคะแนนไปสอบโอเน็ตได้ด้วย เมื่อสามเณรสึกไปจะได้ไปศึกษาต่อทางโลกได้ทันที ซึ่งการที่ต้องมีการปรับบทบาทของสำนักเรียนบาลีเช่นนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีทางเลือก เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า เมื่อส่งลูกหลานมาบวชเรียนแล้ว พอสึกไปก็ต้องไปเรียนทางโลกอีก บางครั้งเรียนไม่ทันผู้อื่น วุฒิไปสมัครเรียนต่อลำบาก ส่งผลให้จำนวนสามเณรลดลงเรื่อยๆ

"เราต้องหาแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาบวชเรียนในสำนักเรียนบาลีมากขึ้น และทำให้เขามองเห็นอนาคตว่า ลูกหลานสึกไปแล้วจะเป็นคนดี รวมทั้งสามารถที่จะใช้วุฒิการศึกษาไปสอบเข้าในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ เด็กที่เข้ามาเป็นสามเณรยังได้รับความรู้ด้านบาลี ซึ่งถือว่าเป็นความรู้เฉพาะด้านไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราก็หวังว่าสามเณรที่มาเรียนกับเรา ส่วนหนึ่งจะสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทที่ดีของสังคม และอีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฆราวาสที่มีคุณภาพต่อสังคมสืบไป"

ความคิดเห็น

พลากร

เห็นด้วยกับพระคุณเจ้าคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอสนับสนุน ครับ นับเป็นทางเลือก ให้เยาวชน และผู้ปกครอง ในการเลือกอนาคตให้บุตรหลาน

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system