คําเรียกญาติ (บาลี-ไทย-อังกฤษ)

ดาวน์โหลด (7 ก.ค.62)  [เพิ่ม สาโลหิต]

ดูเพิ่มเติมที่ ประมวลศัพท์บาลีตามหมวดหมู่: ครอบครัว ญาติ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system