เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
danny สงสัย 1 1 ปี 2 สัปดาห์ ago
by danny_2554
48 สัปดาห์ 1 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by danny_2554
1 ปี 2 สัปดาห์ ago
by danny_2554
ฉายา อาทโร 1 3 ปี 42 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
1 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 2 ปี 9 สัปดาห์ ago
by vilat
1 ปี 51 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 2 ปี 29 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 2 ปี 34 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 3 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 3 ปี 9 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 3 ปี 15 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 3 ปี 40 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 3 ปี 40 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 3 ปี 42 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 4 ปี 4 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 4 ปี 35 สัปดาห์ ago
by titatummo
4 ปี 34 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 4 ปี 43 สัปดาห์ ago
by admin
4 ปี 37 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 4 ปี 38 สัปดาห์ ago
by สายลม
4 ปี 38 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 4 ปี 45 สัปดาห์ ago
by sahatphon
4 ปี 45 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 4 ปี 45 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
4 ปี 45 สัปดาห์ ago
by admin
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 4 ปี 46 สัปดาห์ ago
by sahatphon
4 ปี 46 สัปดาห์ ago
by admin
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 4 ปี 49 สัปดาห์ ago
by chirasak
4 ปี 49 สัปดาห์ ago
by chirasak
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 8 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
5 ปี 5 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 5 ปี 9 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 5 ปี 27 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by takeang
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
Syndicate content