เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
danny สงสัย 1 2 ปี 6 สัปดาห์ ago
by danny_2554
1 ปี 52 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 7 ปี 39 สัปดาห์ ago
by danny_2554
2 ปี 6 สัปดาห์ ago
by danny_2554
ฉายา อาทโร 1 4 ปี 46 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
2 ปี 32 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 3 ปี 13 สัปดาห์ ago
by vilat
3 ปี 2 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 3 ปี 33 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 3 ปี 38 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 4 ปี 6 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 4 ปี 13 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 4 ปี 19 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 4 ปี 44 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 4 ปี 44 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 4 ปี 46 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 5 ปี 8 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 5 ปี 39 สัปดาห์ ago
by titatummo
5 ปี 38 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 5 ปี 47 สัปดาห์ ago
by admin
5 ปี 41 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 5 ปี 42 สัปดาห์ ago
by สายลม
5 ปี 42 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 5 ปี 49 สัปดาห์ ago
by sahatphon
5 ปี 49 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 5 ปี 49 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
5 ปี 49 สัปดาห์ ago
by admin
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by sahatphon
5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by admin
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 6 ปี 1 สัปดาห์ ago
by chirasak
6 ปี 1 สัปดาห์ ago
by chirasak
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 10 ปี 1 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
6 ปี 8 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 7 ปี 44 สัปดาห์ ago
by takeang
7 ปี 39 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 7 ปี 42 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
7 ปี 42 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
Syndicate content