เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบาลี

TopicการตอบCreatedLast replyเรียงไอคอน
danny สงสัย 1 4 ปี 4 สัปดาห์ ago
by danny_2554
3 ปี 49 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
danny สงสัย 2 9 ปี 36 สัปดาห์ ago
by danny_2554
4 ปี 4 สัปดาห์ ago
by danny_2554
ฉายา อาทโร 1 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
4 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ขอความกรุณา แปลคำบาลีด้วยครับ 1 5 ปี 11 สัปดาห์ ago
by vilat
5 ปี 3 วัน ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 5 ปี 31 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 0 5 ปี 35 สัปดาห์ ago
by กฤติน
ไม่มีข้อมูล
อักษร ป. 0 6 ปี 3 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ไม่มีข้อมูล
ฉายาพระบวชใหม่ ธัมมะพโร แปลว่า อะไรครับ (ขอบพระคุณครับ) 0 6 ปี 11 สัปดาห์ ago
by oratai
ไม่มีข้อมูล
ใครพอจะมีไฟล์บาลี ดังต่อไปนี้บ้าง 0 6 ปี 17 สัปดาห์ ago
by pricha
ไม่มีข้อมูล
บอร์ดนี้ 0 6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ช่วยแปลเป็นบาลีให้ด้วย 0 6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
อยากทราบว่าถ้าเป็นภาษาบาลีจะพูดว่าอย่างไร? 0 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by Aeklaser
ไม่มีข้อมูล
ยังแปลไม่ได้ 0 7 ปี 6 สัปดาห์ ago
by titatummo
ไม่มีข้อมูล
ต้องการเรียนบาลีภาษา 4 7 ปี 37 สัปดาห์ ago
by titatummo
7 ปี 36 สัปดาห์ ago
by ก็แล้วแต่
รวมความเห็นผู้เยี่ยมชม 9 7 ปี 45 สัปดาห์ ago
by admin
7 ปี 39 สัปดาห์ ago
by admin
ช่วยแปลฉายาให้หน่อยครับ 1 7 ปี 40 สัปดาห์ ago
by สายลม
7 ปี 40 สัปดาห์ ago
by admin
อุณหิสสวิชยคาถา 1 7 ปี 46 สัปดาห์ ago
by sahatphon
7 ปี 46 สัปดาห์ ago
by admin
ขอทราบ ความหมาย ฉายา อาภัทธโร ครับ 1 7 ปี 47 สัปดาห์ ago
by tumhnoo
7 ปี 47 สัปดาห์ ago
by admin
สงสัยการอ่านศัพท์บาลีบางศัพท์ 1 7 ปี 47 สัปดาห์ ago
by sahatphon
7 ปี 47 สัปดาห์ ago
by admin
นมัสการรบกวนสอบถามพระอาจารย์ 2 7 ปี 51 สัปดาห์ ago
by chirasak
7 ปี 51 สัปดาห์ ago
by chirasak
ขอนิมนต์/เชิญ ตั้งกระทู้ สนทนา ประสาบาลี 9 11 ปี 51 สัปดาห์ ago
by ปาลกะ
8 ปี 6 สัปดาห์ ago
by พระบูรพาคณรฃาจารย์
นินมต์รบกวนหน่อยคับ 0 8 ปี 10 สัปดาห์ ago
by IIDIEHARDII
ไม่มีข้อมูล
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค 0 8 ปี 28 สัปดาห์ ago
by THONGYOI.S
ไม่มีข้อมูล
การออกเสียงคำว่า อฺุหสฺส ออกเสิยงอย่างไร 3 9 ปี 42 สัปดาห์ ago
by takeang
9 ปี 37 สัปดาห์ ago
by ผู้เยี่ยมชม
ช่วยตรวจทานบาลีบทนี้ให้ด้วยครับ 2 9 ปี 40 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
9 ปี 40 สัปดาห์ ago
by สุทสฺสธฺมมา
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content