แวดวงบาลี

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ทำเนียบ เปรียญธรรม 9 ประโยค

เปรียญธรรมสมาคม


เปรียญลาพรต

การเมือง

  • ร.ท.ดร.กุเทพ ใสกระจ่าง, พธ.บ., น.บ., M.A. (Eng.), ร.ม., รป.ด.
  • ดร.อดิศร เพียงเกษ, น.บ., พธ.ม., Ph.D., D.Litt.
  • บุญเลิศ โสภา (ป.ธ.9, พธ.บ.)
  •  

วิชาการ

สื่อมวลชน

  • กำภู ภูริภูวดล (ป.ธ.7, มจร.)

ข้าราชการตำรวจ

  • ส.ต.ท.สุขุม สารศรี (ป.ธ.1-2 วัดกลางบุรีรัมย์) พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2

อนุศาสนาจารย์

ความคิดเห็น

ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ. ๙

ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ. ๙ วัดราชบุรณะ หละครับ ท่านเก่งมาก

ในแวดวงทหารบกครับ http://www.

ในแวดวงทหารบกครับ
http://www.rta.mi.th/621d0u/

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system