เฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ปี ปย.1-2 ป.ธ. 3 ป.ธ. 4 ป.ธ. 5 ป.ธ. 6 ป.ธ. 7 ป.ธ. 8 ป.ธ. 9
2559-2                
2559-1                
2558-2                
2558-1                
2557-2 เฉลย              
2557-1 เฉลย              
2556-2                
2556-1                
2555 เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย เฉลย
2554                
2553                
2552                
2551                
2550                
2549                
2548                
2547                
2546   ไวยากรณ์            
2545   ไวยากรณ์            
2544   ไวยากรณ์            
2543   ไวยากรณ์            
2542   ไวยากรณ์            
2541   ไวยากรณ์            
2540   ไวยากรณ์            
2539   ไวยากรณ์            
2538   ไวยากรณ์            
2537   ไวยากรณ์            

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system