พระจักขุบาลเถระ

หนังสือการ์ตูนธรรมบทบาลีแปลไทยเล่มนี้ เรียบเรียงโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วาดภาพประกอบโดยมโนณัฐ รัตนจันทร์
อุปถัมภ์และอำนวยการผลิตโดย ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต มีทั้งบาลีและคำแปล ดำเนินเรื่องด้วยภาพเพื่อสร้างความน่าสนใจ
มุ่งหมายเพื่อให้มีการศึกษาธรรมบทในด้านสำนวนพุทธโวหาร ที่เพียบพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ
นอกเหนือจากการแปลมคธเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นมคธ ในชั้นเรียนเท่านั้น

ผู้แต่ง: 
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
หน้า: 
112
ขนาด: 
A4

ความคิดเห็น

ดีมากครับ ขอบคุณครับ

ดีมากครับ ขอบคุณครับ

Powered by Drupal, an open source content management system