ประโยชน์และความสำคัญของภาษาบาลี

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ความคิดเห็น

ลิงคือ เพค นามนามคือ

ลิงคือ เพค นามนามคือ ..........

สุคะธัมโม แปลว่าอะไรครับ

สุคะธัมโม แปลว่าอะไรครับ

สุคะ เเปลว่า สุข ธัมโม แปลว่า

สุคะ เเปลว่า สุข
ธัมโม แปลว่า พระธรรม
รวมแล้ว แปลว่าธรรมอันเป็นสุข
จาก คนไรคนเข้า(ความดีทำได้ยาก)

ถ้าเราเรียนแล้วมีความเข้าใจใน

ถ้าเราเรียนแล้วมีความเข้าใจในคำสอนอย่างแจ่มชัด จะมีประโยชน์ ๒ ประการ คือ ๑.จะรักในการเรียนมีความเอาใจใส่ กล่าวคือศรัทธา อันเป็นเหตุให้เรียนได้เร็วและเรียนเก่ง ๒.จากการที่เรามีศรัทธาในคำสอน จะเป็นเหตุนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
  • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system