บาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ภาษาบาลี (มคธ) และสันสกฤตนั้น มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป  ถึงแม้ภาษาสันสกฤตจะเกิดก่อนภาษาบาลี (มคธ)   โดยที่บรรดานักบวชพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์   และนักบวชพุทธก็ใช้ภาษาบาลีบันทึกคำสอนของของศาสนาพุทธ   แต่เมื่อคนไทยรับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ของอินเดียมาใช้ในหลายด้านอย่างยาวนาน   ทั้ง 2 ภาษานี้ ก็จึงกลมกลืนเป็นภาษาพี่ภาษาน้องอยู่ในภาษาไทยไป

ดูเพิ่ม

ความคิดเห็น

คำกล่าวถวายต้นไม้ใหญ่​คือต้นพ

คำกล่าวถวายต้นไม้ใหญ่​คือต้นพะยอมและต้นกระบาก​ต้องใช้คำไหนจะตรงและเหมาะสมครับ

วริศรา เเยกออกมาเป็นภาษาอะไร

วริศรา เเยกออกมาเป็นภาษาอะไร พวกบาลีสันสกฤต ที่เเยกออกมาเเปลว่าอะไร

ต้องทำการบ้านส่งครู ครูดุด้วย

ต้องทำการบ้านส่งครู
ครูดุด้วย
-......- น่ากลัว>.<

อยากรู้ว่าคนไทยใช้อันไหนมากกว

อยากรู้ว่าคนไทยใช้อันไหนมากกว่ากัน

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺกฺรานฺต
มนุษฺย
ศิศุรฺหสติ
ทั้หมดนี้เขียนเป็นภาษาสันสกฤตแบบไหนคะ

ไม่เห็นมีอะไรให้ดูเลย

ไม่เห็นมีอะไรให้ดูเลย

ครูให้ทำการบ้านอยู่พอดีเลยค่า

ครูให้ทำการบ้านอยู่พอดีเลยค่า ขอบคุนมากเลยค่ะ *-*

ภูริธโช,ภูริทฺธโช ถูกทั้ง 2

ภูริธโช,ภูริทฺธโช ถูกทั้ง 2 รูป แต่รูปที่ 2 ตรงตามหลักศัพทศาสตร์ (ไวยากรณ์) โดยมีกฎอยู่ว่า ถ้าต้นธาตุหรือต้นคำในสันสกฤตมีพยัญชนะกล้ำก็ดี มีอุปสัคที่เป็นพยัญชนะกล้ำนำหน้าธาตุก็ดี
ในกรณีที่คำเหล่านี้ตามหลังอุปสัคหรือนิบาต เมื่อปริวรรตมาเป็นบาลีจะต้องซ้อนพยัญชนะทุกครั้ง เช่น
ปฏิกฺกม (สํ. ปฺรติ+ กฺรมฺ) อปฺปมาโณ (สํ.อ+ปฺรมาณ) เป็นต้น หรืออย่างรูปว่า สุปฏิปนฺโน ที่ปรากฏทั่วไปในปัจจุบันนี้ ในปทรูปสิทธิปกรณ์ท่านทำตามกฎนี้เป็น สุปฺปฏิปนฺโน (สํ. สุ+ปฺรติปนฺน) แต่ถ้าเป็นนามนำหน้าอุปสัคไม่ต้องซ้อน ตัวอย่าง อุชุปฏิปนฺโน, ญายปฏิปนฺโน ส่วนที่เป็นนามนำหน้านามด้วยกันนิยมซ้อนเช่นกัน ตัวอย่าง จตุตฺถชฺฌานํ (สํ. จตุรฺถ+ธฺยาน) ญาณทฺธโช (สํ. ชฺญาน+ธฺวช) เป็นต้น ดังนั้นจึงควรเป็น ภูริทฺธโช (สํ.ภูริ+ธฺวช) เพราะสันสกฤตมีพยัญชนะกล้ำคือ ธฺว อยู่ จึงต้องซ้อน ทฺ ในบาลี

อยากทราบว่า พราหมณ

อยากทราบว่า พราหมณ บาลีอ่านว่าอะไร
และ พรหม บาลีอ่านว่าอะไรคะ
ขอบคุณค่ะ

อัพ ยา ปัช โฌ

อัพ ยา ปัช โฌ อ่านออกเสียงว่าอะไร

อ่านออกเสียงว่า

อ่านออกเสียงว่า อัป-พะ-ยา-ปัด-โช

อับ-พะ-ยา-ปัด-ชะ-โย

อับ-พะ-ยา-ปัด-ชะ-โย

อัพ พะ(ครึ่งเสียง)ควบกับยา

อัพ พะ(ครึ่งเสียง)ควบกับยา และตามด้วย ปัช โฌ ครับ แต่ถ้า แบบมคธ จะออกเสียงเป็น
อับ บะ(ครึ่งเสียง)ควบกับยา และตามด้วย ปัช โฌห์(ออกเสียง ฌ ควบกับ ห ให้เสียงออกจมูกครับ)

อนิสรา แปลว่าอะไรคะ

อนิสรา แปลว่าอะไรคะ ขอรบกวนนักปราชญ์ทังหลายด้วยค่ะ

อนิสรา มาจากบาลีว่า น อิสฺสรา

อนิสรา มาจากบาลีว่า น อิสฺสรา - น เป็นคำปฏิเสธ น ไม่ โน ไม่ - คำว่า อิสฺสรา สตรีผู้เป็นอิสระ ฉะนั้น คำนี้ แปลว่า สตรีผู้ไม่มีอิสระ
อริสรา มาจากบาลีว่า อริ + อิสฺสรา = อริสฺสรา คำว่า อริ แปลว่าข้าศึก /อิสฺสรา สตรีผู้เป็นอิสระ ฉะนั้น คำนี้ แปลว่า สตรีผู้เป็นใหญ่แก่ข้าศึก,
-ผู้ครอบงำข้าศึก

สรณงฺกโร โลกหิโต

สรณงฺกโร โลกหิโต ทีปงฺกโร ชุตินฺธโร
โกณฺฑญฺโญ ชนปาโมกฺโข มงฺคโล ปุริสาสโภฺ

พระสรณังกรผู้เกื้อกูลแก่โลก

พระสรณังกรผู้เกื้อกูลแก่โลก พระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง พระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน พระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

วชิราสโภ แปลว่าอะไรครับ

วชิราสโภ แปลว่าอะไรครับ

ร-ร ภาษาบาลี

ร-ร ภาษาบาลี สันสกฤตแปลว่าอะไร

บวชแล้วได้ฉายาว่า สมสีโล

บวชแล้วได้ฉายาว่า สมสีโล แปลว่าอะไรคะ

สวัสดี

สวัสดี ตอนเช้าในภาษาบาลีและสันสกฤต ว่าอย่างไรหรือครับ

นมัสเต

นมัสเต

ดิษพงษ์ แปลว่าอะไร

ดิษพงษ์ แปลว่าอะไร พ่อแม่ผมสักแต่ตั้ง

แค่คิดก็ผิดแล้ว

แค่คิดก็ผิดแล้ว ผมก็ชื่อดิศพงษ์ ชีวิตมีความสุขดี หน้าที่มั่นคงมาก ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินทอง มีบ้าน 2 หลังรถ 3 คัน ลูกสาวน่ารัก 9 ขวบอีกคน จงภูมิใจในชื่อตัวเองไว้เถอะ ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตาม มันแตกต่างที่ ความตั่งใจ หรืิอ อธิบาท 4 ครับ

ณัฐกานต์มาจากภาษาอะไรค่ะ

ณัฐกานต์มาจากภาษาอะไรค่ะ

กุ นะ โม โร แปลว่าอะไรครับ

กุ
นะ
โม
โร
แปลว่าอะไรครับ

ไมมีนะคำนี้

ไมมีนะคำนี้

จริงๆแล้ว

จริงๆแล้ว น่าจะมาจากคาถาหัวใจ ขุนแผน ว่า สุ นะ โม โล นะ โส สติ นะครับ

นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า

นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า ไรครับ

นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า

นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า สิ่งที่เรียกว่า ความลับ ไม่มี ในโลก เพราะว่า อย่างน้อยก็ตนเองนั้นเองรู้สิ่งที่เรียกว่าความลับ
นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า ในโลก ไม่มี สิ่งที่เรียกว่า ลี้ลับ คือ ทุกสิ่งจะถูกค้นพบ เช่นการค้นพบว่าโลกมีสัณฐานข้อนข้างกลม ไม่แบนดังที่เคยเชื่อกันเป็นต้น และองค์การนาซาค้นพบดวงจันทร์ของดาวอังคาร
นตฺถิ คือ ไม่มี,โลเก ในโลก, รโห ความลัล/สิ่งลี้ลับ นาม เรียกว่า/ตั้งชื่อว่า

แปลว่า ธรรมดา

แปลว่า ธรรมดา ความลับย่อมไม่มีในโลก

แปลว่า ธรรมดา

แปลว่า ธรรมดา ความลับย่อมไม่มีในโลก

ความลับไม่มีในโลก

ความลับไม่มีในโลก

สิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปิดเผิย

สิ่งทั้งหลายย่อมมีการเปิดเผิยในที่สุดครับ

ข นฺ ติ พ โล แปลว่าอะไรค่ะ

ข นฺ ติ พ โล แปลว่าอะไรค่ะ

ขนฺติพล ผู้มีขันติเป็นกำลัง

ขนฺติพล ผู้มีขันติเป็นกำลัง (ที่จะต่อสู้อุปสรรค, ทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ ฯลฯ)

ในจตุกกนิบาต อังคุตรนิกาย

ในจตุกกนิบาต อังคุตรนิกาย สุตตันตตปิฎก แสดงพล ๕ ไว้ว่า ๑. สทฺธาพลํ กำลังแห่งความเชื่อมั่นในตน ๒.วิริยพลํ กำลังแห่งความเพียรพยายามในตน ๓. สติพลํ กำลังแห่งสติความรู้ตัวในตน ๔.สมาธิพลํ กำลังแห่งความตั้งใจมั่นในตน ๕. ปญฺญาพลํ กำลังแห่งความรู้คิดในตน
ฉะนั้น คำบาลีว่า พลํ คือ พลังงานในตนเอง,เรี่ยวแรงของตนเอง คำบาลีว่า พโล แปลว่าผู้มีพลังงานในตนเอง,ผู้มีเรี่ยวแรงในตน ส่วนคำบาลีว่า ขนฺติ
คือ ขันติ แปลว่า ความอดทนอดกลั้นอดออม
ฉะนั้น คำบาลีว่า ขนฺติพโล แปลว่าผู้มีกำลังแห่งความอดทนอดกลั้นอดออมในตน- ผู้มีความอดทนอดกลั้นอดออมเป็นพลังงานในตน,ผู้มีเรี่ยวแรงความอดทนอดกลั้นอดออมในตน
ข้อที่ย้ำว่าในตนนั้น เพราะเรารู้ได้ว่าในตนมี แต่ในคนอื่นเราไม่รู้

คำว่า อพโร หมายความว่าอะไรค่ะ

คำว่า อพโร หมายความว่าอะไรค่ะ

คำแปลของคำว่า

คำแปลของคำว่า ผู้มีจิตที่บริสุทธ์ ภาษาบาลีเขียนยังงัยคับ

ตถาคตภาษิตมีว่า สพฺพปาปสฺส

ตถาคตภาษิตมีว่า สพฺพปาปสฺส อกรณั กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยธปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ การไม่ทำบาปธรรมทั้งปวง การสะสมกุศลธรรมให้เพรียบพร้อม พร้อมกับทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นี้ คือ คำสอนของพุทธบุคคลทั้งหลาย
ฉะนั้น คำวบาลีว่า จิตฺตปริโยธปโน/จิตฺตปริสุทฺธโก/จิตฺตปริสุทฺโธ แปลเป็นคำไทยว่าผู้มีจิตใจบริสุทธิ์

ไวษณวีแปลอะไรคับ

ไวษณวีแปลอะไรคับ

บัวบูชา มีความหมายไหมคับ

บัวบูชา มีความหมายไหมคับ ถ้ามีแล้วหมายความว่าอะไร ช่วยตอบผมหน่อย

มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วครับ

มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วครับ
หมายความว่า ดอกบัวที่ใช้สำหรับบูชา
การบูชาคือการเคารพ สักการะ กราบไหว้ นับถือ นบนอบ นอบน้อม ซึ่งเป็นอปจายนกุศล คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นบุญกิริยาวัตถุคือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญอย่างหนึ่งและเป็นการสร้างเสน่ห์แก่ตนเองครับ
หากได้บูชาบุคคลที่ควรบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ ยิ่งได้บุญมากครับ
ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ เป็นดอกไม้ที่เกิดโดยอาศัยโคลนตม ในน้ำ เกิด แต่เมื่อเกิดมาแล้วไม่แปดเปื้อนด้วยโคลนตมนั้นเลย
เหมือนคนที่บริสุทธิ์ไม่มีมลทินใดๆ เพราะฉะนั้นดอกบัวจึงเป็นดอกไม้ที่ควรค่าแก่การเป็นของบูชา
คนที่ชื่อ บัวบูชา จึงเป็นชื่อที่ดี และมีความหมายดี และเพราะดีครับ

ภาษาบาลีจะไม่มีพยัญชนะ ตัว ศ

ภาษาบาลีจะไม่มีพยัญชนะ ตัว ศ ษ น่ะค่ะ แต่ภาษาสันสกฤตมีค่ะ เพราะฉะนั้น คำใดที่มี พยัญชนะตัว ศ และ ษ อยู่แปลว่าคำนั้นเป็นภาษาสันสกฤษแน่นอนค่ะ

อยากให้เเยกภาษาบาลีและสันสกฤต

อยากให้เเยกภาษาบาลีและสันสกฤตมากกว่านี้

คีรติ แปลว่าอะไร

คีรติ แปลว่าอะไร

"บัวบูชา"และ"ชัยพรแก้ว"

"บัวบูชา"และ"ชัยพรแก้ว" ภาษาอะไรคะ?

รบกวนช่วยบอกด้วย คือว่าต้องทำงานส่งครู

ขอบคุณล่วงหน้ามากๆนะคะ

>/l\<

คำว่า นัน

คำว่า นัน มีความหมายว่าอะไรครับ

คำว่า นัน

คำว่า นัน เป็นภาษาพูดไทเดิมใช้ในภาคเหนือ คือ ภาษาเมืองล้านนา แปลว่า อื้ออึง เช่น เดือดนัน คือ ถกเถียงกันเสียงอื้อึงสนั่นไปทั่ว
เสีงนันทั้งธานี ในสำนวนธรรมนิยายพื้นเมือง คือ งานฉลองมีดนตรีเสียงสนั่นไปทั้งเมือง คำพูดชาวเมืองแพร่ว่า อย่าไปนัน คือ อย่าทำเสียงแอดอึง
และในวรรณคดี มีเสียงนันทั่วห้อง คือ มีสเยงสนั่นเสทือนห้องท้องพระโรง

ก็ นัน แหละ

ก็ นัน แหละ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system