บาลีไวยากรณ์

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ความคิดเห็น

1° 2° ในภาษาบาลีหมายถึงอะไรหรในภาษาบาลีหมายถึงอะไรหรอคะ

อตฺตมโน ผู้มีใจเป็นของแห่งตน

อตฺตมโน ผู้มีใจเป็นของแห่งตน
วิเคราะห์ยังไงครับ

อตฺตมโน

อตฺตมโน วิเคราะตามพระบาลีในรูปนาม ดังนี้ค่ะ เข้าใจง่ายเลยค่ะ อตฺตม คือ อัตตา ตัวตนค่ะ ส่วน มโน คือ ใจ ค่ะ

อตฺต ตน มน ใจ อตฺต บาลี

อตฺต ตน มน ใจ
อตฺต บาลี อาตฺมนฺ อาตม สันสกฤต

ฝึกแต่งประโยคบาลีอยู่ค่ะ 1.

ฝึกแต่งประโยคบาลีอยู่ค่ะ
1. ถามปัญหาในโสดาปัตติมรรค
ปญฺหํ โสตาปตฺติมคฺเค ปุจฉิ.
2. นำพระเทวีแม้นั้นไปในที่นั้นแล้วทีเดียว
ตํปิ ตตฺเถว เนสิ.
ได้ไหมคะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ทำไมเราต้องเรียน วจีวิภาค ๒

ทำไมเราต้องเรียน วจีวิภาค ๒ ก่อน เพราะอะไร

จาก สามเณร วันชนะ พุ้มสาขา (วัดปัจจิมเชียงยืน
บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม)

การที่เราทั้งหลายนั้น

การที่เราทั้งหลายนั้น ควรที่จะเรียนวจีวิภาค ภาคที่ ๒ ก่อน เพราะเราทั้งหลายต้องทำความมเข้าใจ ในการใช้ศัพท์ เราต้องทราบว่า นามที่เป็น สาธารณะนามเป็นเช่นไร ที่เป็นอสาธารณะนามเป็นเช่นไร ตัวอย่างเช่น สามเณรา อันว่า สามาเณร ทั้งหลาย นี้คือ นามที่เป็น สาธารณะนาม คือไม่เจาะจงถึงสามเณรรูปใด รูปหนึ่ง เป็นต้น

สามเณโร ชาครธมฺโม นาม อันว่าสามเณร ชื่อว่า ชาครธัมโม นี้คือ อสาธารณะนาม คือระบุเจาะจงว่าเป็นสามเณร ผู้ชื่อนี้ ในเหล่ากอ แห่งสามเณร ทั้งหลาย นั่น กล่าวเฉพาะ นาม พอ

สรุปคือ เราก็จะชัดเจน มากขึ้น สมัยอาจารย์ กับเพื่อนเณรทั้งหลาย เที่ยวจาริกไปกับพระอาจารย์ ที่ภูกระแต โอ!!โดนผีหลอก ผีมันเรียกเป็นเสียงแห่งหญิง ว่า" สามเณรา อ. สามเณร ท. ดังนี้ จากนั้นด้วยความที่ อาจารย์ กลัวผีหลอก อาจจารย์ กระโกนร้องลั่น ภูกระแต ว่า" พระอาจารย์ ขอรับ ๆๆ ช่วยหนูด้วย ๆ จากนั้นท่านพระอาจารย์ ก็ส่งญาณ คือความรู้มาว่า ดูก่อนสามเณร เธอ ทั้งหลาย ย่อมสำคัญ หามิได้ หรือ หรือว่า เธอ ทั้งหลาย ไม่สำคัญเลย ดังนี้ อาจารย์เลย วิ.ว่า " เอ๊??? สามเณร ทั้งหลาย มันเป็นสาธารณะนาม ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นเรา สามเณร ผู้ชื่อว่า ชาครธัมโม เชื่อใหมสามเณร สาธุ

ขอคุณที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาล

ขอคุณที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาลีครับ

ใครเป็นผู้เขียนบทความเว็บนี้ค

ใครเป็นผู้เขียนบทความเว็บนี้คะ อยากจะเอาไปใช้อ้างอิงในวิจัยนะค่ะ

อวสริ สำเร็จ มา จาก ไหน

อวสริ สำเร็จ มา จาก ไหน ขอรับ วิ.ว่า ไง ครับ

สัญโญโค แปลว่าอะไร

สัญโญโค แปลว่าอะไร รบกวนขยายใจความด้วยครับ

ซ้อนตัวหนังสือ คับ

ซ้อนตัวหนังสือ คับ

ทำการบ้านเส็จแล้ว

ทำการบ้านเส็จแล้ว

อยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่า

อยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่า ประโยคนี้ “วฺระวทฺธปฺรติชฺญา” และ “ททวลทึกสมบถ” ต้อง
อ่านออกเสียงเป็นภาษาบาลี กับภาษาขอมว่าอย่างไรคะ ขอบคุณมากค่ะ

บาลีมีความสำคัญต่อประเทศไทย

บาลีมีความสำคัญต่อประเทศไทย

เข้าใจว่า ถานะปัตโต

เข้าใจว่า ถานะปัตโต คงหมายุึงคำว่า ฐานะปัตโต แปลว่า ผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะ ความว่า ได้ฐานะ ได้ตำแหน่ง นะครับ

วันก่อนผมไปทำบุญที่วัดมาแล้วไ

วันก่อนผมไปทำบุญที่วัดมาแล้วไปพักผ่อนที่ศาลาวัด จากนั้นคว้าเอาหนังสือมาดูเล่มหนึ่งซึ่งมีคำศัพท์ที่มีใครไม่รู้มาเขียนไว้ด้านในปกหลังหนังสือปากาด้วยหมึกแดงเลยสงสัยครับว่าคำศัพท์เหล่านี้แปลว่าอะไรมั่งครับ
1. ปฏิสมฺพนฺธนํ
2. ปฏิคณฺหาตุ
3. ทฺวิภโว
4. ชรามรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาโส
5. พฺรหฺมาติมาตาปิตโร
ตอบตรงนี้หรือจะตอบทางเมลล์ก็ได้ครับ neuwz@windowslive.com ถ้าส่งมาก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
By : Neuwz คนขี้สงสัย

ท่านทั้งหลาย ผมสนใจอยากได้ข้อ

ท่านทั้งหลาย

ผมสนใจอยากได้ข้อสอบเก่าบาลี ครบทุกวิชาและหลายปี เพื่อจะนำไปถวายพระที่เรียน

ไม่ทราบจะหาได้จากที่ไหนบ้าง

ที่หาได้ จะเป็นนักธรรมตรี โท เอก ครบทุกวิชาและหลายปี

โสมโน แปลว่าอะไรครับ

โสมโน แปลว่าอะไรครับ ช่วยบอกหน่อยครับ บวชมาพรรษากว่า

โสมโน มาจาก สุ+มน แปลงอุ เป็น

โสมโน มาจาก สุ+มน แปลงอุ เป็น โอ แปลว่า ผู้มีใจดี

สะหัมปะติแปลว่าอะไร

สะหัมปะติแปลว่าอะไร

สหัมปะติ

สหัมปะติ เป็นชื่อของพระพรหมที่มาอัญเชิญพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนตรัสรู้ใหม่ๆ
สหัมปะติ แปลว่า เป็นใหญ่พร้อม คือเป็นไปกับด้วยความเป็นใหญ่ หร้ือเป็นหัวหน้า

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ มีประโยชน์มากค่ะ

ขอให้มีความสุข

ขอให้มีความสุข

รู้สึกดี

รู้สึกดี ที่มีเว็บไห้ความรู้เกี่ยวกับบาลีภาษาเช่นนี้ เตชมนฺโต ภิกฺขุ

ภูสิโต แปลว่าอย่างไรครับ

ภูสิโต แปลว่าอย่างไรครับ กรุณาตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

เข้าท่าดีคับผม สมัย

เข้าท่าดีคับผม สมัย สว่างวงษ์

ดีใจมาก ๆๆ

ดีใจมาก ๆๆ ที่มีเว็บเกี่ยวกับการศึกษาภาษาบาลี ขอเป็นกำใจให้กับคณะผู้จัดทำทุก ๆ คน อยากให้รู้ว่ามีผู้คน ที่สนใจในภาษาบาลีอยู่อีกมาก ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกัน เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดา ของพวกเรา สู้ สู้ ๆๆๆ....

เอาประวัติข้อสอบบาลีไวยกรณ์ลง

เอาประวัติข้อสอบบาลีไวยกรณ์ลงด้วยครับเอาย้อนหลัง 10 ปีครับ

ขอบคุณมากครับจารพีรนัย

ขอบคุณมากครับจารพีรนัย

thank you very good.

thank you very good.

ดีใจครับ

ดีใจครับ ที่มีเว็บเกี่ยวกับการศึกษาภาษาบาลี จะติดตามเข้าชม ต่อไป ถามหน่อยครับ ปวตฺตึส ปวกฺขามิ บทว่า ปวตฺตึส แปลว่าอะไรครับ
ตอบให้ด้วยครับ ส่งสัยครับ กรุณาตอบให้ด้วย ?

ปวตฺตึส เป็นสนธิ ตัดบทเป็น

ปวตฺตึส เป็นสนธิ ตัดบทเป็น ปวตฺตึ + อสฺส มีนิคคหิตอยู่หน้า ลบเหลือไว้แต่ ส ได้บ้าง ปวตฺตึส แปลว่า ซึ่งความเป็นไปแห่ง........นั้น เป็นทุติยาวิภัตติครับผม

ถานะปัตโต แปลว่าอะไรคับ

ถานะปัตโต แปลว่าอะไรคับ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system