ตรวจผลสอบบาลีสนามหลวง

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ความคิดเห็น

ผมอยากเรียนบาลีแต่โอกาสไม่มีผ

ผมอยากเรียนบาลีแต่โอกาสไม่มีผมจึงต้องอยู่อย่างคนที่ไร้อนาคตเพราะบาลีเป็นวิชาที่ผมใฝ่ฝันแต่อย่างไรก็ดีขอแสดงความดีใจสำหรับผู้ที่สอบผ่านครับ

ผลสอบซ่อมบาลีปี2555

ผลสอบซ่อมบาลีปี2555 เมื่อไหร่จะออก หาไม่เจอ บอกผมทีครับ

ผลสอบซ่อมปี๕๕

ผลสอบซ่อมปี๕๕ จะทราบวันไหนครับ

ผมดีมากเลย ที่ผมสอบบาลี

ผมดีมากเลย ที่ผมสอบบาลี สนามหลวงได้ ผมไม่ขาดคิดว่าจะได้ แต่มันก็ได้ไปแล้ว จากเณรแม็ก จังหวัดศรีสะเกษ

ไอคาวย

ไอคาวย

ผลสอบบาลีปี๒๕๕๕มีที่ไหนบ้างคร

ผลสอบบาลีปี๒๕๕๕มีที่ไหนบ้างครับ
ขอทราบครับ
kraiwan2011@hotmail.com

นานประกาศแท้ผลสอบ

นานประกาศแท้ผลสอบ

ปี 2555 ทำไมประโยคสูง ป.ธ.8

ปี 2555 ทำไมประโยคสูง ป.ธ.8 ได้น้อยจัง ประโยค ป.ธ.๙ เป็น ด.ร. ของพระ จะยากหน่อยก็คงไม่ว่ากัน ป.ธ.๗ นี้พิม์ผิดก็เยอะ น่าจะตรวจดีๆหน่อยนะครับ วิชากลับ ป.ธ.๙ พุทวจนะ เพียบ....อันนี้ก็ไม่รู้รึไงว่า พุทธวจนะแต่งผิดไม่ได้ แต่นักเรียนเราก็ถือว่าเก่ง ยังสอบได้เยอะพอควร
ท่านเจ้าคุณออกยากไปมังคับ.......อย่าลิมว่าปีนี้น้ำท่วม.......ออกแบบว่าไม่อยากให้นักเรียนสอบได้ จะบอกว่ามันอยู่ในตำราเรียน ก็จิงนะครับ เถียงไม่ขึ้น แต่อยากให้คิดตอนเจ้าคุณเรียนบ้าง ป.ธ.8...วิชาแปลออก อิทธิวิธี..โอ่ ใครมันจะไปแปลหละคับ เขารู้กันโดยทั่วไปแล้วว่า ภาค 2 ไม่เกิน หน้า 200 คับ เพราก็ออกแบบนี้มาทุกปี ตั้งแต่บรรพกาล และยิ่งปีนี้หรือว่าท่านเจ้าคุณไม่รู้...ปีนี้น้ำท่วมจะมีเวลาดูหนังสือกันสักเท่าไรคับ......วิชา ฉัทน์ก็ถืว่ายากเพราะ เนื้อความไม่คอยดี....วิชากลับถึงจะออกยาก แต่ก็อยู่ไม่เกิน หน้า 400 ใน 600กว่าหน้า ก็ถือว่าไม่น่าเกียด แต่ที่ออกโดยไม่มองถึงเหตุถึงผลก็คงเป่งวิชาแปลนะคับ.....ผมว่าถ้าออกในแนวนี้ก็น่าเกียดหน่อย............แต่ถึงยังไงก็คงอยู่ที่นักเรียน เพราะถ้าได้ดูหมดมันก็ดี............แต่บาลีเป่งภาษา2500กว่าปีมาแล้วนะครับ ผมว่าจะหาคนที่แตกฉานคงไม่มีหรอก ในปัจจุบันก็คงมีแต่ว่ากันตามตำรา ...คนที่แตกฉานจิงๆๆต้องพูดภาษาบาลีได้ในทุกขณะอากัปกิริยา อย่างนี้ค่อยเรียกว่าแตกฉาน....ในปัจจุบันนี้คงไม่มีกระมังคับผม..........อย่าลืมว่านักเรียนบ้างคนเรียนทั้งปีมาสอบ คาดหวังมาก การออกปัญหาก็ถือว่าทำร้ายความตั้งใจของนักเรียนไปมากนะครับ...ถ้าออกแบบไม่มีมาตฐาน ไหนบอกอยากให้มีเด็กเรียนกันเยอะๆๆ ทุกวันนี้จะหามาบวชก็ยากแล้วคับ สำนักผมแต่ก่อนดังมาก ตอนนี้ก็เหงา .ไม่พูดถึงประโยคต่ำๆๆหรอกคับ เพราะง่ายก็เป็นการ ปลูกหน่อให้มีความอยากได้ต่อไปของนักเรียน แต่ที่ติหน่อยก็คงเป็นประโยค ชั้นเอกนะครับ...ผมเป็นอาจารญสอนก็อยากให้นักเรียนที่เขามีความตั้งใจ..ประสบผลสำเร็จ และยากให้มีคนเรียนประโยคสูงเยอะๆ ตอนนี้หยุดกันอยู่ ที่ ป.ธ. นี้เยอะ..สงสัยคงเป็นแบบนี้กระมัง....แต่ทุกปีก็ออกปัญหาไม่ง่าย และก็ไม่ยากจนเกินไป..มีได้มีตกก็อยู่ที่ความสามารถ แต่ปีนี้ ออกปัญหา สำหรับผมถือว่า เห็นแก่ตัวครับ ไม่คิดถึงส่วนร่วม........ถ้าจะออกให้ยากใครก็ออกได้ครับ........ผมเป็นอาจารย์สอน ถ้าจะให้ผมออกแบบว่าไม่ให้

พูดถูกต้องที่สุดในสามโลก

พูดถูกต้องที่สุดในสามโลก อยากกด1000000ไล้ให้เลย

ผลสอบบาลี ป 1-2 - 8 ปี

ผลสอบบาลี ป 1-2 - 8 ปี 2555 ทำไมไม่ รายงานครับ

ผลสอบบาลีสนามหลวงประโยค๑-๒และ

ผลสอบบาลีสนามหลวงประโยค๑-๒และปธ.๓ปี๒๕๕๕ ออกเมื่อไหร่ครับช่วยบอกทีครับ......?

ข้อสอบช่วงปีหลังๆ

ข้อสอบช่วงปีหลังๆ ง่ายเกินไปทำให้บาลีไม่มีเสน่ห์เลยครับ

ผลสอบปี 55 ออกเมื่อไหร่

ผลสอบปี 55 ออกเมื่อไหร่

ปีหน้าขอภาค5ทั้งวิชาสัมพันธ์แ

ปีหน้าขอภาค5ทั้งวิชาสัมพันธ์และวิชาแปลต้นๆเรื่องด้วยนะครับ

ข้อสอบยากโดยเฉพาะวิชาสัมพันธ์

ข้อสอบยากโดยเฉพาะวิชาสัมพันธ์ประโยค3

ปีนี้ข้อสอบวิชาสัมพันธ์ออกยาก

ปีนี้ข้อสอบวิชาสัมพันธ์ออกยาก

ผลสอบซ่อมจะออกวันไหนครับ

ผลสอบซ่อมจะออกวันไหนครับ เปิดเข้าเวปของแม่กองบาลีที่บอกว่าตรวจผลสอบทำไมเข้าไม่ได้สักทีละครับ ใครรู้ช่วยบอกที่ครับ

ประกาศรายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีสน

ประกาศรายชื่อผู้สอบซ่อมบาลีสนามหลวง พ.ศ.2554
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8...

ผลสอบออกแล้วผมได้เป็นพระมหาแล

ผลสอบออกแล้วผมได้เป็นพระมหาแล้ว ดีใจมาก

ขอเเสดงความยีนดีด้วยครับ

ขอเเสดงความยีนดีด้วยครับ

ผลสอบซ่อมปี๕๔

ผลสอบซ่อมปี๕๔ จะทราบวันไหนครับ

ประมาณวันที่ 17 พ.ค. 54

ประมาณวันที่ 17 พ.ค. 54 นี่เเหละครับ........ ถ้าไม่เจอ ก็รออีกสักปีหนี่งนะครับ

สอบได้ก็เป็นเกียรติเป็นศรีแก่

สอบได้ก็เป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล ตนเอง แต่เมื่อลาสิกขา ออกมาก็ไม่มีงานทำครับ

วันสุดท้ายสอบไวยากรณ์

วันสุดท้ายสอบไวยากรณ์ ทำไมกรรมการเยอะเหลือเกินครับ  แถมมานั่งใกล้ผู้เข้าสอบด้วย 
นั่งคนเดียวไม่ว่าครับ  แต่นั่งคุยและยืนคุยกันตั้ง 3 รูป ประโยค 3 เบื่อกรรมการมาก
บางรูปก็ดี นั่งอยู่ท้ายๆ บ้างพอจะหายใจได้บ้าง

สนามสอบชัยภูมิ เขาเบื่อมาก
หลังจากห้องอื่นสอบเสร็จแล้ว ก็ไม่ควรเข้ามารุมแบบนี้
กรรมการประจำคุมสอบมองตากันปริบๆ

ผมทำวิชา สัมพันธ์ ประโยค 3

ผมทำวิชา สัมพันธ์ ประโยค 3 ซ่อม2554 แรกๆๆ ทำได้ แต่หลังๆๆ ทำไม่ค่อยจะได้

กรรมการ น่าจะตรวจตกหรือผ่าน อะครับ ผมทำเสร็จนะครับ ทุกประโยค จนเสร็จ

6 แผ่น ท่านผู้มีความรู้ทั้งหลาย ช่วยแสดงความเห็นหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

จะสอบซ่อม วันที่ 28

จะสอบซ่อม วันที่ 28 นี้ยังไม่่รู้ว่าสนามสอบอยู่ที่ใหน

ผมคิดว่าการเรียนการสอนบาลีที่

ผมคิดว่าการเรียนการสอนบาลีที่ไม่ได้ผลเพราะท่านที่ีมีอำนาจหน้าที่ไม่ทำงานครับ

โทรไปก็ไม่รับ

โทรไปก็ไม่รับ แล้วจะรู้ได้ไงครับ ยังงี้ก็ไม่มเวลาเตรียมตัวซ่อมนะสิ

ทำไมลงประโยคอื่นช้าจังครับ ขอ

ทำไมลงประโยคอื่นช้าจังครับ
ขอบคุนครับ

ผมว่าน่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ย

ผมว่าน่าจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเวลาลงมั้งครับท่าน

ทำงานให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครั

ทำงานให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับ.....จะดีมากเลย

ทำไมผลสอบประโยคอื่น ๆ

ทำไมผลสอบประโยคอื่น ๆ ถึงช้าครับ

ทำไมผลประโยค1-2 ถึง ปธ5

ทำไมผลประโยค1-2 ถึง ปธ5 ลงเน็ตช้าจัง

ขออนุโมทนาพระภิกษุสามเณรที่สอ

ขออนุโมทนาพระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้ทุกประโยค

อยากให้ลงสถิติย้อนหลังไปถึงปี

อยากให้ลงสถิติย้อนหลังไปถึงปี35

ขอแสดงความยินดีแก่สามเณร

ขอแสดงความยินดีแก่สามเณร พิสิษฐ์ สารักษ์ ที่ได้สอบซ่อมบาลีไวยากรณ์

ขอแสดงคาวมยินดีกับพระมหาสุภี

ขอแสดงคาวมยินดีกับพระมหาสุภี คุณวีโร เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่สอบผ่าน ป.ธ ๗ ปีการศึกษา2552

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system