ดาวน์โหลด

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ไฟล์มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว  ฉะนั้น เพื่อให้ได้เนื้อหาที่อัพเดท โปรดดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้จากเว็บนี้

การไปยังเนื้อหาในไฟล์ PDF

ศัพท์

บาลีไวยากรณ์

สมัญญาภิธาน

สนธิ

นาม

อัพยยศัพท์

กิริยา

อาขยาต

กิริยากิตก์

นามกิตก์

กิริยากิตก์-นามกิตก์

สมาส

ตัทธิต

สมาส-ตัทธิต

อื่นๆ

ไฟล์เสียง (mp3) ประชุมปฐมนิเทศกรรมการสนามหลวงแผนกบาลีแต่ง ตั้งใหม่/เลื่อนชั้นตรวจ ปี 2553

ความคิดเห็น

เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ย

เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมครับ ขอให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆนี้ ต่อไปครับ

เนื้อหา

เนื้อหา จัดเรียงรูปแบบง่ายต่อการจดจำครับ

เพิ่งเริ่มศึกษา ขอบคุณครับ

เพิ่งเริ่มศึกษา ขอบคุณครับ

ใครทำปัญหาสอบซ้อมวิชาแปลมคธเป

ใครทำปัญหาสอบซ้อมวิชาแปลมคธเป็นไทยภาค5-8
ศัพท์สนธิ สมาส ตัทธิต ภาค5-8 บ้างครับ
Luktumnubia@gmail.com

ใครทำปัญหาซ้อมแปลมคธเป็นไทยโด

ใครทำปัญหาซ้อมแปลมคธเป็นไทยโดยพยัญชนะไว้บ้างครับภาค5-8

สาธุๆๆ กราบขอบพระคุณมากๆ

สาธุๆๆ กราบขอบพระคุณมากๆ เลยครับ มีประโยชน์มากๆ สรุปได้ดีมากๆ ขอบพระคุณครับผม

ต้องการเสียงท่องบาลีประโยค

ต้องการเสียงท่องบาลีประโยค 1-3 ตามลิงค์ที่มีเสียงท่องเร็วไปอ่านตามไม่ทัน พอจะมีแบบที่ช้ากว่า หรือ app ที่ช่วยทำให้เสียงช้าก็ได้ tita_tummo@hotmail.com อนุโมทนา
พภ.พิษณุ ฐิตธมฺโม

ใช้โปรแกรม KM player ตอน play

ใช้โปรแกรม KM player
ตอน play คลิกที่รูปเฟืองซ้ายมือ แล้วคลิกที่รูปสามเหลี่ยม
สามารถเลื่อนแถบปรับความเร็วได้
ถ้าไม่ต้องการให้ระดับเสียงเปลี่ยนตามความเร็ว ก็กดปุ่ม Regular (เป็น default)

...ใครมีไฟล์หนังสือ

...ใครมีไฟล์หนังสือ อภิธานอรรถวรรณนา ชอง อ.มหาสมปอง มุทิโต บ้าง อยากได้ไว้ค้นคว้าศัพท์..

http://www.thepathofpurity.co

http://www.thepathofpurity.com/ภาษาบาล/
(อ่านออนไลน์แบบ HTML)

ส่วนภูมิภาค สอบบาลี ป.ธ.5

ส่วนภูมิภาค สอบบาลี ป.ธ.5 ที่ไหนครับ รบกวนด้วย

ตั้งแต่ ป.ธ.5

ตั้งแต่ ป.ธ.5 เป็นต้นไปสอบในกรุงเทพครับ

ผมก็กำลังเรียนบาลีประโยค1-2

ผมก็กำลังเรียนบาลีประโยค1-2 อยู่เหมือนกันครับ ขอความช่วยเหลือ ช่วยส่งไฟล์เสียงเพลงท่องไวยากรณ์บาลีให้ด้วยครับ ที่ vupasamo647@gmail.com ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าครับ
พระนิธิชัย

เข้าไปโหลดที่

เข้าไปโหลดที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีครบเลยครับ

ทำไมการศึกษาสมัยนี้มีแต่ความร

ทำไมการศึกษาสมัยนี้มีแต่ความรู้ ไมีมีคุณธรรมว่าจะเป็นพระ เณร หรือ ฆราวาส เด็ก หรือ
ผู้ใหญ่ ตกบาลีดีกว่าตกนรก บวชมาเพื่อเสพสุข ทำไมต้องแบ่งพวกด้วย

font บาลี www.3pidok.com

font บาลี
www.3pidok.com

font บาลี

font บาลี ดาวน์โหลดตรงนี้ครับ
http://www.3pidok.com/

โหลด font

โหลด font บาลีตรงนี้ครับ
www.3pidok.com

จะพอมี แปลโดยพยัญชนะ ประโยค

จะพอมี แปลโดยพยัญชนะ ประโยค ๑-๒,๓ ที่เป็น ไฟล์เวิร์ด บ้างไหมครับ เพราะผมกำลังพิมพ์เพื่อปรับปรุง แก้ไข และแทรกสรุปเนื้อหาของเรื่องราวในพระธรรมบท เป็นหนังสือแนวใหม่ ทำให้เข้าใจง่าย ที่ผมช่วยอาจารย์ท่านพิมพ์ ผมคิดว่าถ้าได้เป็น ไฟล์เวิร์ด มา มันจะย่นระยะเวลา ให้ทันใช้ในปีการศึกษานี้ครับ ที่สำคัญท่านจะทำแจกให้กับสำนักเรียนที่สนใจ ถ้าหากได้จะดีมากๆ เลยครับ เพราะผมรู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ อย่างมหาศาล ผมจึงไม่อยากให้มันช้า นักเรียนบาลีจะได้ใช้เรียนกัน e-mail: chailar2@hotmail.com

จะพอมี แปลโดยพยัญชนะ ประโยค

จะพอมี แปลโดยพยัญชนะ ประโยค ๑-๒,๓ ที่เป็น ไฟล์เวิร์ด บ้างไหมครับ เพราะผมกำลังพิมพ์เพื่อปรับปรุง แก้ไข และแทรกสรุปเนื้อหาของเรื่องราวในพระธรรมบท เป็นหนังสือแนวใหม่ ทำให้เข้าใจง่าย ที่ผมช่วยอาจารย์ท่านพิมพ์ ผมคิดว่าถ้าได้เป็น ไฟล์เวิร์ด มา มันจะย่นระยะเวลา ให้ทันใช้ในปีการศึกษานี้ครับ ที่สำคัญท่านจะทำแจกให้กับสำนักเรียนที่สนใจ ถ้าหากได้จะดีมากๆ เลยครับ เพราะผมรู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ อย่างมหาศาล ผมจึงไม่อยากให้มันช้า นักเรียนบาลีจะได้ใช้เรียนกัน

ขอโทษนะครับ

ขอโทษนะครับ ผมขอความกรุณาแปลงภาษาไทยให้เป็นบาลีได้ไหมครับ ผมจะได้เอาไว้เป็นคำบูชาพระประธาน เพราะตอนนี้ผมกำลังสร้างพระประธานอยู่ ผมจะเอาไว้ให้ญาติพี่น้องไว้บูชาตลอดไป ขอบคุณครับ คำอ่านเป็นไทย ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า ขอบุญบารีของพระพุทเจ้า หนุนนำ ให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขและรุ่งเรืองตลอดไป ขอคำอ่านเป็นภาษาบาลีครับขอบคุณครับ hotbeat11@hotmail.com

อยากจะได้หนังสือเรียนบาลีไวยา

อยากจะได้หนังสือเรียนบาลีไวยากร์และ CD สำหรับการเรียนบาลีไวยากรณ์ครับ
พระชาลี ปคุโณ วัดเฉลิมชัย ต.ผึ่งแดด ต.ผึ่งดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
prachalee-p@hotmail.com

อยากได้เฉลยปัญหาวิชาฉันท์

อยากได้เฉลยปัญหาวิชาฉันท์ ของสนามหลวง ถ้ามีช่วยส่งเมล์ให้ด้วยนะครับ...dada201128@hotmail.com

อยากได้ ฟอนท์ภาษาบาลีที่

อยากได้ ฟอนท์ภาษาบาลีที่ พิมพ์ สระ อุ กับ ํ นิคหิตพร้อมกันได้ครับ...ถ้ามีช่วยอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ที่ rattana_prof@hotmail.com

อุํ

อุํ อ่านได้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

ถ้าอ่านได้แปลว่า จริง ๆ แล้ว ฟอนต์ ทั่ว ๆ ไปน่าจะพิมพ์ได้ แต่ต้องไปพิมพ์ใน Notepad

หากอ่านได้ไม่ถูกต้อง คงต้องดาวน์โหลดฟอนต์มาครับ

ขออนุญาตดาวน์โหลดและพิมพ์

ขออนุญาตดาวน์โหลดและพิมพ์ ตัวอย่างฉันท์ภาษามคธ ปธ.๘ โดย พระอาจารย์มหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  เพื่อเอาไปเป็นตัวอย่างในการเรียนประโยค ๘ ครับ เพราะตอนนี้เรียนประโยค ๘ อยู่ครับ 

อยากได้ฟ้อน บาลี

อยากได้ฟ้อน บาลี ครับ
กระผมไปหาดาวโหลดเวปไหนก็ยังไม่ได้ครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ในแป้นปกติมีครับ ตัว ํ

ในแป้นปกติมีครับ ตัว ํ อยู่ตรงตัว Y วาย ส่วน ฺ อยู่ตรงตัว B บี ครับ ใช้แทปภาษาไทยเลยนะครับ

ไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้งส

ไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้งสี่เล่ม(มหาสมณเจ้า)หาไม่เจอทำตามที่บอกแล้วคร้าบหาไม่เจอมีแต่ของคนอื่น

กราบเรียนพระอาจารย์ผู้ทรงคุณว

กราบเรียนพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ
ผมพม.สมพงษ์ ลุตฺตาลโย ประสงค์จะรับความเมตตาจากพระอาจารย์ในการสนับสนุนการศึกษา ปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
บัดนี้ผมได้มาทำการเรียนการสอน ที่ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร เวลานี้นับว่าสำนักยังขาดแคลนอุปกรณ์การสอน เช่น หนังสือเรียน นักธรรมตรี โท เอก และหนังสือไวยากรณ์ ธรรมบท ภาค1-8 วันนี้กระใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ส่วนกลาง เพื่อบำรุงงานพระสาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป..
ควรมิควรสุดแท้จะเมตตา
พม.สมพงษ์ ลุตฺตาลโย ป.ธ. 7 ( ทุนหลวง )

นมัสการค่ะ พระอาจารย์สมพงษ์

นมัสการค่ะ พระอาจารย์สมพงษ์

หนูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ ที่ไปขอเรียนบาลีที่วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๒ (ตอนนั้นอยู่ ม.๔ ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา) แล้วพระอาจารย์เคยให้ยืมหนังไวยากรณ์มาอ่าน เมื่อเทอม ๑ ไปวัดมหาธาตุฯ จะไปกราบพระอาจารย์ แต่ได้ทราบว่าพระอาจารย์ย้ายไปวัดมหาธาตุฯ ที่ยโสธรแล้ว หนูสอบผ่านประโยค ๑-๒ ตอน ม.๕ อยากจะขอบคุณพระอาจารย์แต่ว่าติดต่อไม่ได้ เลยขอโพสขอบคุณไว้ตรงนี้นะคะ เมื่อสอบเสร็จเกือบกลางๆ ปีหน้าจะบริจาคหนังสือส่งไปให้ที่สำนักเรียนค่ะ

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
สุกัญญา
นักเรียนแผนกบาลีมหาธาตุวิทยาลัย

ไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้งส

ไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้งสี่เล่ม(มหาสมณเจ้า)ขอไปแล้วให้มานิดเดียวแล้วก็ไม่ให้...เซ็ง

อย่าเพิ่งเซ็งครับ...สำหรับไฟล

อย่าเพิ่งเซ็งครับ...สำหรับไฟล์เพลงบาลีไวยากรณ์ เนื่องจากไฟล์มันหนัก ส่งทางเมลล์ต้องใช้เวลานาน ผมเลยใช้เน็ตความเร็วสูงครั้งเดียวอัพโหลดเข้าไปไว้ใน www.4share.com
ให้เข้าไปโหลดในนั้นได้ครับ...สำหรับผู้ที่ติดต่อมาทางเมลล์ก็ได้ชี้แจงให้แล้ว...
เมื่อเข้าไปในเวปดังกล่าว ให้ค้นหาคำว่า อาขยาต คนโพสต์ yeemxyooj แล้วโหลดเอาไปเองละกัน อย่าเพิ่งเซ็งนะครับ...แต่ถ้าเข้าไปแล้วโหลดไม่เป็นก็ถือว่า ท่านไม่เก่งเรื่องคอมฯและเน็ต อันนี้ก็ช่วยไม่ได้...อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตัวใครตัวมัน...

ถ้ามีเวลาว่างที่พอจะส่งได้ก็

ถ้ามีเวลาว่างที่พอจะส่งได้ก็ ขอบคุณครับ สำหรับสิ่งดีๆ
jeanhunman@hotmail.com

พระยีนส์ เพิ่งหัดเรียนครับมีอะไรที่พอจะแนะนำได้เชิญครับ ทุกท่าน

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

มีไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้

มีไฟล์เพลงท่องไวยากรณ์บาลีทั้งสี่เล่ม(มหาสมณเจ้า)
ฟังแล้วมันส์...คล้ายโจอี้บอย
สนใจติดต่อ yeemxyooj2@hotmail.com

อัพโหลดไว้ที่

อัพโหลดไว้ที่ www.4share.com
เข้าไปโหลดเอาเองครับ...สำหรับไฟล์เสียงเพลงบาลีไวยากรณ์

อยากได้บ้างครับ ขอผมบ้าง

อยากได้บ้างครับ ขอผมบ้าง outada@windowslive.com สาธุครับสาธุ

อยากได้ไฟล์เสียงค่ะ

อยากได้ไฟล์เสียงค่ะ ส่งเมลไปหาแล้วนะค่ะ snow_jp_8@hotmail.com

ยังไงก็รบกวนส่งมาให้ด้วยนะค่ะ ^^

อยากได้ฟ้อนบาลีคับ

อยากได้ฟ้อนบาลีคับ

อยากได้ฟอนต์บาลีครับ

อยากได้ฟอนต์บาลีครับ ไม่ทราบว่าจะหาจากที่ไหนได้ ครับ

ดีคับ เอาไว้เรียนธรรมศึกษาตรี

ดีคับ เอาไว้เรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก

Ask you to create a Web Pali

Ask you to create a Web Pali Buddhism to thrive in this What next
ขอให้ท่านที่สร้างเว็บบาลีนี้จงรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาต่อไป

อยากได้ฟรอน บาลี ครับ

อยากได้ฟรอน บาลี ครับ

อยากได้ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหล

อยากได้ปัญหาและเฉลยบาลีสนามหลวงปี47ทุกวิชาของป.ธ.๓

อยากได้ไฟล์ที่รวบรวมสถิติสนาม

อยากได้ไฟล์ที่รวบรวมสถิติสนามหลวง ตั้งเเต่ พ.ศ. เเรก ครับ ทั้งปัญหา เเละ เฉลย

ตอนนี้ คือปัญหาของผมอยู่ ไม่รู้ว่าปีไหน ออกสอบอะไรบ้าง เเล้วสนามหลวงเขาเฉลยอย่างไร อย่างได้จริง ๆ ครับ...

ผมชอบศึกษาภาษาบาลีมากครับ

ผมชอบศึกษาภาษาบาลีมากครับ อยากได้จัง

ขอบพระคุณมากครับ

ขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณจริงๆ

ขอขอบคุณมากครับ

ขอขอบคุณมากครับ อนุโมทนาบุญด้วยคนครับ ขอให้บุญกุศลนี้ติดตามท่านไป ทุกภพทุกชาติ ตราบเข้าสุ่พระนิพพาน
พระผู้พึ่งศึกษาบาลี

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับ จะนำไปให้พระเณรท่องทบทวนครับ สุดยอด

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system