ฉันทกรณ์วิธี และตัวอย่างสำนวนการแต่งฉันท์

หนังสือนี้ สามเณรอุทัย ขะกิจ สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ พระมหาอุทัย ภูริเมธี (ป.ธ.9)
ได้เขียนไว้ ขณะเรียนอยู่ในชั้น ป.ธ.8 ซึ่งเป็นชั้นที่มีการเรียนวิชาแต่งฉันท์ โดยมี พ.ท.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ เป็นอาจารย์สอนวิชานี้

สารบัญ

แผนผังวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ
หลักและวิธีแต่งฉันท์์ภาษามคธ 5 ประการ
ความหมายของคำว่าฉันท์
วิธีการแต่งฉันท์์ 5 ประการ
วิธีการแปลงสำนวน-พลิกแพลงสำนวน
วิธีการเติมศัพท์
สำนวนตัวอย่าง

ผู้แต่ง: 
สามเณรอุทัย ขะกิจ เปรียญ
หน้า: 
208
ขนาด: 
A5
Powered by Drupal, an open source content management system