คัมภีร์อื่นๆ

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

ข้อมูลในหน้านี้รอรับการปรับปรุง เพิ่มเติม

ความคิดเห็น

มีสาระดีมากครับป๋ม

มีสาระดีมากครับป๋ม

อยากทราบว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่

อยากทราบว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มใด ตรงไหน ขอบคุณจ้า
อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก

ถามผู้รู้หน่อยใครช่วยแปลบาลีบ

ถามผู้รู้หน่อยใครช่วยแปลบาลีบทสวดเป็นไทยให้หน่อยจ้า

๑. คาถาเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ
อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต สะมิมะหันตา ภินนะมุตตา จะ มัชฌิมา ภิน นะตัณฑุลา ขุททะกาสาสะปะมัตตา เอวังธาตุโย สัพพะฐาเน อาคัจฉันตุ สีเลเมปัตตันตุ
หรือบทสวดด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ
๒. คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระพุทธรูป
กราบพระพุทธคุณ ธรรมคุณและสังฆคุณ ๓ ครั้ง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ (ไตรสรณคมน์ย่อ)
รัตตะนัตตะเย ปมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ
เม ภันเต (คำขอขมาโทษพระรัตนตรัย)
วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง สาริรังกะ ธาตุง มหาโพธิ พุทธะรูปัง สักการะตะถัง อะหัง วันทามิสัพพะโส(ธาตุโส) อิจเจตัง รัตตะนัตตะ ยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
พุทธะปูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะปูชา มหาปัญโญ สังฆะปูชา มหาโภคาวะโห (พุทโธ โลเก อะนุตตะโร)
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
กราบ ๓ ครั้ง จะเป็นมหามงคลแด่ท่านที่เคารพนับถือ

๓. คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
กล่าวนะโม ๓ จบ แล้วว่า
อิติปิโส ภะคะวา นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
๔.คำบูชาพระธาตุ(แบบไม่เฉพาะเจาะจง)
อะหัง วันทามิ ทูระโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
๕.คำบูชาพระธาตุ(แบบเฉพาะเจาะจง)
-คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
อะหัง วันทามิ สารีริกธาตุโย
-คำบูชาพระสีวลี
อะหัง วันทามิ สีวลีโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส
๖.คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุในสวรรค์ชั้นพรหมโลกและดาวดึงส์
พรัหมโลเกทุสสะธาตุ วามะอักขะกะธาตุโย
สัพเพพรัหมมาภิปูเชนติ ถูปัง ทะวาทะสะโยชะนัง
ตาวะติงสะมหิเทวานะ จุฬามะณี จะ เกสะกัง
สัพเพเทวาภิปูเชนติ ถูปัญ จะ จะตุโยชะนัง
ปูชิตานะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

๗.คำบูชาพระธาตุในจักรวาลทั้งหลาย
จัตตาฬิสสะมาทันตา เกสา โลมา นะขา ปีจะ
เทวา หะรันติ เอเกกัง จักกะวาฬาปะรัมปะรา
ปูชิตานะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

พระไตรปิฎก ภาษา บาลี

พระไตรปิฎก ภาษา บาลี ลงหรือยังครับ
หรือลงแล้วแต่ผมหาไม่พบ

มีแต่ภาษาไทยที่ เว็บ

มีแต่ภาษาไทยที่
เว็บ http://www.tipitaka.com/
ที่ทำลิงค์ไว้ที่หน้านี้ครับ http://www.palidict.com/content/อ่านพระไตรปิฎก
ส่วนพระไตรปิฎกภาษาบาลี  ยังไม่ได้คิดอะไร
เำพราะเป็นเรื่องใหญ่  ต้องทำอย่างอื่นก่อนครับ

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system