กองบาลีสนามหลวง

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/palidict/domains/palidict.com/public_html/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.

พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9)

แม่กองบาลีสนามหลวง


กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาด้านบาลีของคณะสงฆ์ไทย  อยู่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม และอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน

กองบาลีสนามหลวง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในระดับประเทศ  จัดหลักสูตรการศึกษาบาลี ในระบบเปรียญธรรม ตั้งแต่ 1-9  จัดสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้น (เรียกว่า การสอบบาลีสนามหลวง)

สอบบาลีสนามหลวง จัดให้มีการสอบปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
ครั้งที่ 2 ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค

สถานที่สอบ

 • สนามสอบส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด)
  กองบาลีสนามหลวงมอบให้เจ้าคณะภาคต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการนำข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง เฉพาะประโยค ป.ธ.1-2, 3 และ 4 เพื่อเปิดสอบพร้อมๆ กันทั่วประเทศ
 • สนามสอบส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
  เฉพาะประโยค 5-6-7-8-9 เปิดสอบในส่วนกลางอย่างเดียว  โดยจัดสนามสอบไปตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ  เฉพาะ ปธ.7-9 รวมสอบที่วัดสามพระยาเพียงแห่งเดียว

การตรวจข้อสอบ
เมื่อสอบเสร็จ  ทุกสนามสอบนำใบตอบมารวมส่งกองบาลีสนามหลวง เพื่อดำเนินการตรวจ  โดยนิมนต์พระเถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ กองบาลีสนามหลวงกำหนดขึ้น

การประกาศผลสอบ
กองบาลีสนามหลวง จะประกาศผลผู้สอบประโยคบาลีได้ ในวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4  โดยติดประกาศผลสอบบาลีพร้อมกัน ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร และวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  เวลา 13.00 น.   และในเว็บไซต์กองบาลีสนามหลวง (หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 2-3 วัน)

ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี
พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ"  และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม  รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น  เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ

พระมหาเปรียญ, สามเณรเปรียญ
พระภิกษุ เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป จะใช้คำ "พระมหา" นำหน้า
สามเณร เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า "เปรียญ" ตามหลังชื่อและนามสกุล ไม่มี มหา นำหน้าเหมือนพระภิกษุ

ที่ตั้งของกองบาลีสนามหลวง
สำนักงานของกองบาลีสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ ตึกเมตตาพุทธิ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

กรรมการบริหารกองบาลีสนามหลวง ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ชื่อ วัด
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.9 วัดประยุรวงศาวาส
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฎฺโฐ) ป.ธ.9 วัดกัลยาณมิตร
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) ป.ธ.7 วัดเฉลิมพระเกียรติ
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพปริยัติวงศ์ (พาย ภทฺทโก) ป.ธ.6 วัดปากน้ำ
ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพวรเวที (บุญศรี ปุณฺณสิริ) ป.ธ.4 วัดปากน้ำ
แม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.รองแม่กอง รูปที่ 1 พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี) ป.ธ.9 วัดโมลีโลกยาราม
รก.รองแม่กอง รูปที่ 2 พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) ป.ธ.9 วัดหงส์รัตนาราม
เลขานุการแม่กอง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กอง พระราชวิสุทธิเวที (นิกร มโนกโร) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รองเลขานุการแม่กอง พระปิฎกเมธี (ทองดี ปญฺญาวชิโร) ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาวัฒน์พร อภิวฑฺฒโน ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาพิชัย วิชยวํโส ป.ธ.6 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาสายฝน มณิโชติ ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหาฐานันทร์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.9 วัดปากน้ำ
รก.ผู้ช่วยเลขานุการแม่กอง พระมหากฤษลักษณ์ เขมงฺกโร ป.ธ.9 วัดปากน้ำ

โทรศัพท์ติดต่อ
สำนักงานกองบาลีสนามหลวง  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 10160  
โทร.0-2869-0485, 0-2869-0487 โทรสาร 0-2869-0484

เว็บไซต์กองบาลีสนามหลวง
http://www.infopali.net

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/

ความคิดเห็น

อยากให้อัพเดทสมณศักดิ์และตำแห

อยากให้อัพเดทสมณศักดิ์และตำแหน่งต่างๆ ค่ะ ตอนนี้ (พ.ศ.๒๕๖๕) เปลี่ยนเกือบหมดแล้ว ยกเว้นท่านแม่กอง

ขอดูใบคำตอบปี2555ได้ที่ไหนครั

ขอดูใบคำตอบปี2555ได้ที่ไหนครับไม่ได้ประท้วงนะขอดูเฉยๆ

ผมอยากเรียนบาลึ

ผมอยากเรียนบาลึ

เอกสาร

เอกสาร บันทึกการสอนบาลีไวยากรณ์
ไปที่นีเลย ครับ
http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=52240542

ดูผลสอบเก่าๆดูที่ใหนครับ

ดูผลสอบเก่าๆดูที่ใหนครับ ปี2539ผมหาไม่เจอไม่มีปีนี้เลยทำไงครับ
ผมจะเอาหลักฐานไปยืนยันรับวุฒิ ม ปลายของ ก.ศ.น.ครับ
คือผมเอาใบวุฒิบัติ ป.ธ.1-2 ไปสมัครเรียนที่ ก.ศ.น. พอจบแล้วทางโรงเรียนเขาอยากตรวจสอบหลักฐานที่นำไปสมัครเรียนครับ
จะทำยังไงช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
ชื่อผม พระสุข มหาลาโภ เหล่าใหญ่
เลขที่ ที่ อด 1283/2539
สำนักเรียนวัดมัชฌิมาวาส จ. อุดรธานี
ช่วยดูให้หน่อยนะครับ

ด้วยความเคารพ
พระสุข มหาลาโภ
วัดนครป่าหมาก แขวง/เขต/ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170(ปัจจุบัน)
0879794552

ดูผลสอบบาลี(สอบซ่อม)ไม่ได้ครั

ดูผลสอบบาลี(สอบซ่อม)ไม่ได้ครับ ช่วยปรับปรุ่งด่วนครับ รอนานแล้วครับ

สำนักเรียนวัดเปรมประชา รังสิต

สำนักเรียนวัดเปรมประชา รังสิต ปทุมธานี รับสมัครผู้ที่สนใจเรียนบาลี มีสอนตั้งแต่ชั้นไวยากรณ์ - ป.ธ.๖

ผลสอบซ่อม ปธ1-2

ผลสอบซ่อม ปธ1-2 ดูได้ที่ไหนตับ

อยากให้ลงสถานที่รับใบประกาศนี

อยากให้ลงสถานที่รับใบประกาศนียบัตรและพัดเปรียญของคณะสงฆ์ภาคฯ แต่ละภาคด้วยครับ

นมัสการครับ

นมัสการครับ ผมอยากทราบวันเวลาและสถานที่รับใบประกาศ ปธ 1-2 และ ปธ 3 ทั่วประเทศ กำหนดการ และรายละเอียดครับ

ผมสอบประโยค3ได้คับเป็นมหาแล้ว

ผมสอบประโยค3ได้คับเป็นมหาแล้วครับ

กระผมเป็นสามเณรอยากทราบว่าประ

กระผมเป็นสามเณรอยากทราบว่าประกาศผลสอบบาลีประโยค๑-๒ วันไหนครับ

กราบนมัสการครับ

กราบนมัสการครับ
กระผม...พระศรีสวัสดิ์ ฉนฺทสีโล คือว่ากระผมสอบผ่านป.ธ 1-2 ปี พ.ศ 2553.. แล้วยังไม่ได้รับไบประกาศ...เพราะไม่มีหนังสือแจ้งมา...ผมเลไม่ได้รับใบประกาศ..และกระผมจะไปรับไบประกาศได้ที่ไหนครับ....

ท่านต้องไปติดต่อขอรับที่สำนัก

ท่านต้องไปติดต่อขอรับที่สำนักพุทธ ไม่แน่ใจนะครับ แต่เขาไม่ส่งให้

อินฺทโก - ผู้เป็นใหญ่,

อินฺทโก - ผู้เป็นใหญ่, สุโรจโน - ผู้รุ่งเรืองด้วยด้วย, อภิชฺชโว - ผู้มีเชาว์ยิ่ง, ธีรวฑฺฒโน - นักปราชญ์ผู้เจริญ, อริยวํโส - ผู้เป็นวงศ์ของพระอริยเจ้า, อาทิจฺจคุโณ - ผู้มีคุณความดีดุจพระอาทิตย์, ยติภทฺโท - ผู้เป็นพระภิกษุผู้เจิรญ, รณาสโภ - ผู้กล้าหาญในสงคราม, ภาณุสิริโก - ผู้มีสิริปานดังพระอาทิตย์, เขมวีโร - ผู้แกล้วกล้าในอันทำความเกษม(พระนิพพาน), ผาสุวโร - ผู้มีความสำราญอันประเสริฐ, เมตฺตจิตฺโต - ผู้มีจิตอันประกอบด้วยเมตตา, มหาชโย - ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่, ปภากโร - ผู้กระทำแสงสว่าง(พระอาทิตย์), อภิโรจโน - ผู้รุ่งเรืองอย่างยิ่ง, เชฏฺฐรตโน - ผู้มีรัตนะอันเจริญที่สุด, มหาญาโณ - ผู้มีญาณ(ความรู้)อันใหญ่หลวง, กุสลจิตฺโต - ผู้มีจิตอันเป็นกุศล(ความฉลาด), คุณวชิโร - ผู้มีคุณประดุจเพชร ฯ

แปลฉายา .. วิฬาร์ นพชีวี

นมัสการ ครัย ผมอยากถามว่า

นมัสการ ครัย ผมอยากถามว่า อวิสยฺหา แปลว่า ไม่พึงข่มขี่ ขอบคุณครับ

ปี 2553

ปี 2553 นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ) ประโยด 1-2 จะไปรับใบประกาศจังหวัดไหนครับ

ถ้าเป็นฆราวาส

ถ้าเป็นฆราวาส แล้วอยากสอบจะทำอย่างไรละครับ

คุณต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรบา

คุณต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรบาลีศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย..จาก"ผู้ที่เติบโตมาจากวงการเปรียญธรรม"

เท่าที่รู้มามีวัดเปิดสอนบาลีศ

เท่าที่รู้มามีวัดเปิดสอนบาลีศึกษา สำหรับคฤหัสถ์และแม่ชี เช่น วัดมหาธาตุ วัดสร้อยทอง วัดโสมนัส วัดบรมนิวาส วัดปากน้ำ
หลักสูตรก็คงจะเหมือนบาลีหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ลองไปติดต่อดูครับ

การสอบของฆราวาสเรียกว่า

การสอบของฆราวาสเรียกว่า บาลีศึกษา (บ.ศ.) หลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบเหมือนของพระทุกประการ ยกเว้นการสอบอยู่ในความอุปถัมภ์ของมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) กับสถาบันแม่ชีไทย ส่วนใหญ่ฆราวาสที่สนใจศึกษาก็จะขอพระเรียน (คือเรียนห้องเดียวกันกับพระนั่งหลังห้อง ในฐานะผู้อาศัยมาขอเรียน) บ้างก็ศึกษาเองเพราะต้องทำงาน บ้างก็มีพระท่านเมตตาสอนให้วันเสาร์อาทิตย์ตามแต่จะนัดหมายกัน (เช่นที่คณะ 25 วัดมหาธาตุ เป็นต้น) ส่วนกำหนดการสอบจะหลังจากพระสอบเสร็จไปแล้ว ส่วนวันไม่แน่นอนต้องโทรไปสอบถามกันเพราะขึ้นอยู่กับเวลาของสถานที่จัดสอบ ผู้ออกข้อสอบ คณะผู้คุมสอบด้วย

ขอบพระคุณมากครับที่ให้ความเห็

ขอบพระคุณมากครับที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกาลามสูตรด้านบน ถ้าหากท่านใดยังมีความคิดเห็นทางเชิงวิชาการมากกว่านี้ กรุณาช่วยแนะนำให้ด้วยนะขอรับ

อยากถามว่า ใบประกาศสนียบัตร

อยากถามว่า ใบประกาศสนียบัตร ประโยค 5 บางปี ก็เขียนว่า เทียบเท่าม.ปลายทุกประการ แต่ปีผมสอบได้ปี 2553 ไม่เหง มี เทียบเท่าม.ปลายเยย พอศึกออกไป ๆสมัครต่อไม่รู้จะหาใบรับรองจากที่ไหน แทนที่ผู้เกี่ยวข้องจะพิมมาให้เท่าเทียมกัน ทำไมต้องพิมมา ขาดๆๆเกิน หรือว่า หมึกหมด (จากสามเณรที่คิดจะเรียน ต่อข้างนอก ช่วยประชาสัมพัน ด้วยนะ)

ขอสนับสนุนเว็บนี้ครับ

ขอสนับสนุนเว็บนี้ครับ เว็บบาลีก็ต้องเป็นแนวบาลีนี้หละครับ จะไห้ไปเป็นเหมือนอะไรอื่นอีกครับ

กราบนมัสการขอรับพระอาจารย์ กร

กราบนมัสการขอรับพระอาจารย์

กระผมอยากจะรบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแจกศัพท์ ความหมาย โดยละเอียด ของคำศัพท์ที่มีมาในด้านล่างนี้
เกี่ยวกับหลักไม่ควรปลงใจเชื่อ ๑๐ อย่างในเกสปุตตสูตร(กาลามสูตร)

หลักกาลามสูตร ๑๐ อย่าง ที่ว่าด้วยการอย่าปลงใจเชื่อ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ดังนี้
๑. มา อนุสฺสาเวน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา
๒. มา ปรมฺปราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
๓. มา อิติ กิราย อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
๔. มา ปิฎกสัมฺปทาเนน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
๕. มา ตกฺกเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก
๖. มา นยเหตุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมาน
๗. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนกฺขนฺติยา อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้
๙. มา ภพฺพรูปตาย อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้
๑๐. มา สมโฌ โน ครุ อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา

ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยแจกศัพท์แต่ละศัพท์โดยละเอียด พร้อมความหมาย ขอคุณพระอาจารย์มากครับ

ด้วยความเคารพ

ชยธโร ภิกขุ

ขออนุญาตตอบตามความเห็นส่วนตัว

ขออนุญาตตอบตามความเห็นส่วนตัว(ซึ่งผมไม่ใช่อาจารย์)ดังนี้ขอรับ

“มา” ศัพท์ มีอยู่สองความหมายด้วยกันคือ

1 “มา” ซึ่งเป็นนิบาตบอกความห้าม แปลว่า
ไม่ = not
อย่า = do not
หวังว่าคงไม่ = let us hope not
ขอให้......ไม่ = I wish that……not

2 “มา” ซึ่งเป็นธาตุ แปลว่า ในความวัด ชั่ง ตวง
มา = มาเปติ แปลความว่า
ก. วัด, ชั่ง, ตวง (ข้อความที่น่าสงสัย) to measure out a doutful passage
ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดข้อลังเลสงสัยให้ “กิเลส” ลดน้อยลงจากการเรียนพระธรรม
ข. ประกาศ (ข้อความที่น่าสงสัย) to declare out a doutful passage
ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการแสดงออกความเข้าใจส่วนตัวให้เพื่อนสหธรรมิกทราบ ตามความหมายของ “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา” จัดว่าเป็นมงคลแก่ปากของผู้สนทนาธรรม

ในส่วนคำศัพท์อื่นซึ่งยังไม่ได้ศึกษา ขออนุญาติไม่ออกความเห็นขอรับ

ดังนั้นการแปลความหมายของเกสปุตตสูตร(กาลามสูตร) จึงต้องมีการแปลความ 2 นัยยะด้วยกัน คือ
1 แปลโดยอรรถะ จะได้เนื้อความตามที่แปลไว้ในตำราพระไตรปิฎกทั้ง 10 ข้อ
2 แปลโดยพยัญชนะ ต้องแปลความหมายด้วยการแยก ธาตุ วิภัตติ ปัจจัย วาจก วัจนะ บุรุษ กาล และ บท
นำเนื้อความที่ได้จากข้อ 1 และ ข้อ 2 มาเทียบเคียงเนื้อความกัน จะทำให้ได้เนื้อความบริบูรณ์ขึ้นมาตามความหมายของ 1สาตฺถํ 2สพฺยญฺชนํ 3เกวลปริปุณฺณํ เป็นขั้นตอนของการศึกษาพุทธพจน์ที่สามารถจะพบเห็นได้จากการทำความเข้าใจในวิปัสสนาญาณครับ

เว็บแม่กองบาลีหาข้อมูลที่จำเป

เว็บแม่กองบาลีหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ เช่นข้อสอบเก่า ข้อมูลสิถิตอื่นยากมากเลย
คณะผ้จัดขอให้เข้าไปดูเว็บแผนกธรรมบ้างก็น่าจะดี เพราะจะได้นำปรับปรุงเป็นประโยชน์ได้บ้าง

ทีหลังกรุณาบอกสถานที่สอบด้วยน

ทีหลังกรุณาบอกสถานที่สอบด้วยนะครับ ว่าประโยคไหนสอบวัดไหน

แสดงความคิดเห็น

 • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
 • แท็ก HTML ที่อนุญาตให้ใช้
 • ขึ้นบรรทัดและจัดย่อหน้าให้อัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกการจัดรูปแบบ

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Powered by Drupal, an open source content management system