อาหาร

อาหาร

อาหาโร, ฆาโส, ภิกฺขา, โภชนํ, อทนํ, อาหารว่าง โภชนียํ, อาหารหนัก ขาทนียํ

เสบียง

สมฺพลํ, ปาเถยฺยํ

เนื้อ

มํสํ, อามิสํ, ,ปิสิตํ

เนื้อแห้ง, เนื้อเค็ม

วลฺลูโร, วลฺลูรา, อุตฺตตฺตํ

Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content