สถานที่

สี่แยก

จตุกฺกํ, จจฺจรํ

สถานีตำรวจ

ราชภฏาคาโร, ราชภฏาคารํ

สถานีรถไฟ

ธูมรถนิวตฺตนฏฺฐานํ

ทะเล

อุทธิ, สมุทฺโท, อณฺณโว, สาคโร

ที่อยู่

วิหาโร อาวาโส ที่อยู่ (วัด) ของพระในพระพุทธศาสนา
อาราโม ที่อยู่ของนักบวชทั่วไป
สำนวน: 
ช1

หอฉัน

อาสนสาลา
โภชนสาลา

สำนวน: 
ช1

โรงภาพยนตร์

นจฺจฉายารูปสาลา
นาฏกสาลา

สำนวน: 
ช1

โรงแรม

ปาถิกสาลา
อิทฺธิกสาลา

สำนวน: 
ช1
Powered by Drupal, an open source content management system
Syndicate content